Institutii

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011

Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Acest lucru înseamnă că fiecare acțiune întreprinsă de UE se întemeiază pe tratate aprobate în mod voluntar și democratic de toate țările UE. Tratatele sunt negociate și convenite de toate statele membre ale UE și ulterior sunt ratificate de parlamentele acestora sau printr-un referendum.

Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene și prevăd normele privind modul de funcționare a instituțiilor UE, procesul decizional și relațiile existente între Uniune și statele sale membre. Acestea au fost modificate de fiecare dată când noi state membre au aderat la UE. Ocazional, tratatele au fost modificate, de asemenea, pentru a reforma instituțiile Uniunii Europene și pentru a-i conferi acesteia noi domenii de responsabilitate.

Ultimul tratat de modificare, Tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatele anterioare sunt integrate în prezent în actuala versiune consolidată, care cuprinde Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Mai recent, UE a adoptat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, un tratat interguvernamental care obligă țările participante să dispună de norme ferme care să garanteze un echilibru al bugetelor publice și care consolidează guvernanța zonei euro.

Procesul decizional la nivelul UE implică diverse instituții europene, în special:

Organismele consultative (Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor) și parlamentele naționale joacă, de asemenea, un rol.

În general, Comisia Europeană este cea care propune legi noi, iar Parlamentul European și Consiliul (denumit, de asemenea, Consiliul Uniunii Europene) sunt cele care le adoptă. Statele membre și instituția sau instituțiile UE în cauză le pun ulterior în aplicare.

Informație preluată din publicația „Uniunea Europeană – Ce este și ce face”

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Redactare și comunicare țintită
1049 Bruxelles
BELGIA

Manuscris finalizat în aprilie 2021

Nici Comisia Europeană și nici orice alte persoane care acționează în numele Comisiei nu sunt responsabile pentru modul în care ar putea fi utilizate informațiile oferite în continuare.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2021

© Uniunea Europeană, 2021

Informație preluată de pe site-ul oficial al Uniunii Europene